Home
free site templates


HACCP софтуер за микро, малки и средни предприятия.
Тествай безплатно!

- Автоматично проследявайте партидни номера, срок на годност
- Анализирайте бързо финансовите си показатели за приходи-розходи-печалби-загуби
- Спестете време
- Доставяйте суровини
- Създавайте рецепти
- Произвеждайте
- Продавайте

Трудно ли Ви е да проследявате срока на годност на Вашите суровини и продукти?

"telbro HACCP" Ви предупреждава всеки път за изтичащ или изтекъл срок на годност, веднага при влизането в програмата и при задаване на производство.

Отнема ли Ви много време администрирането на документооборота по HACCP?

"telbro HACCP" ще облекчи значително работата Ви и ще Ви спести много време. По менение на наши клиенти работа за 4-5 часа по HACCP, сега им отнема 15-30мин. Създадените справки бързо показват нужната информация.С "telbro HACCP" бързо и лесно може да създавате и проследявате по партиден номер рецепти, суровини, срок на годност, доставки, производства и продажби на всеки един етап от дейността на вашата фирма.
Чрез модула за анализ на бъдещото производство и печалби може лесно да планирате нужните Ви суровини за определен период от време, спрямо наличните в склада и да разберете, какви печалби бихте могли да очаквате от продажбата им.
Модул фактуриране притежава всички функции на една програма за фактуриране, като улеснява създаването на фактури, автоматично попълвайки желаната за продаване продукция, а ценообразуването оставяме на вас. Така получавате програма, която притежава възможности на ERP система.
Разработените справки според изискванията на нашите клиенти работещи в този бранш позволяват своевременно получаване на информация за складовата ви наличност, себестойност на продукцията, печалба или загуба от вашите търговски операции, а както знаем, своевременното получаване на информация води до адекватни управленски решения.
Телбро HACCP (Хасеп) е създаден за да подпомага микро и малки фирми в управлението на склада си по изискванията на системата за самоконтрол и безопасност на храните HACCP (Хасеп). Ако желаете да разберете повече информация за възможностите на продукта, моля посетете нашия youtube канал или прегледайте видеата по-долу.

Програмата е разработена на база Excel 2010, като може да се ползва и от по-висока версия. Excel  е добре позната програма и поради тази причина лесно се научава принципа на работа. Често HACCP задачите се изпълняват от самите собственици на микро и малки предприятия, като лесното усвояване на продукта им позволява бързо да навлязат в работата с него.

В допълнение, често улисани в работата собствениците нямат възможност да правят чести отчети за приходите и разходите във фирмата и бързо да разберат, дали са на печалба или загуба от търговските си операции. В приложените видеа сме описали голяма част от работата с програмата.

В програмата сме включили:

- Автоматична проверка на срока на годност и предупреждаване при влизане в програмата. Линк към видеото тук. 
- Създаване на суровини и рецепти. Линк към видео тук.
- Доставчици – Kлиенти. 
- Доставка на суровини. Линк към видео тук.
- Срок на годност. Линк към видеото тук.
- Производство. Линк към видео тук.
- Задаване на технологична линия на производство. Линк към видео тук.
- Продажба
- Изписване поради брак, кражба, фира и др.
- Фактуриране
- Справки за наличните и вложени суровини по партиди във фуражите
- Справка за наличните и продадени производства по партиди по клиенти.

Справките за суровини по HACCP - (Хасеп) включват:
- справка за доставените и вложени суровини. Линк към видеото тук.
- справки и финансови отчети за суровини и производства по HACCP Хасеп. Линк към видеото тук.
- анализ на бъдещи приходи и продажби telbro HACCP (Хасеп). Линк към видеото тук.
- наличност на суровини
- справка за срок на годност на суровините
- списък на продадените суровини
- списък на изписаните суровини
- списък на добавените суровини
- плащания за доставки
- неплатени доставки
- приходи и печалба/загуба от продажба на суровини.
- справка за доставки по доставчици и суровини
- справка за суровините по месеци в количество и лева
- стойност на наличните суровини
- стойност на вложените суровини

лв. 990

Самостоятелен


Клиента ползва самостоятелно продукта след настройката му.
- Безплатна едномесечна поддръжка. (След този период се заплаща на час.)
- Без обновяване на продукта

лв.                             290

Професионалист


- съдействие при грешки
- обновяване на продукта
- съдействие при проблеми
Абонаментна поддръжка - половин минимална работна заплата на месец.

лв.  0

Демо потребител


с този профил може да се разгледа служебен потребител без да може да се въвеждат данни.

Въпроси и отговори

При работа с програмата се допускат технически грешки, които трябва да се поправят, което налага нашата намеса. Например пропусната доставка на суровина, сгрешена рецепта, грешно въведена дата, срок на годност, сбъркана цена и др. Това са грешки при въвеждане, които се допускат поради разсеяност или недоставени документи на правилното място. Често тези грешки се откриват седмици и месеци след случилото се.

ДА, възможно е. Всяка фирма има изградена собствена структура и това налага разработването на специфични справки, които да помогнат при обработката на данните за по-добро управление. Преди да отговорим категорично, трябва да го обсъдим за да отговорим дали е изпълнимо.

Да. Седем дневна пълна гаранция.

HACCP План

Заедно със софтуера "telbro HACCP", който ще улесни ежедневната Ви работа, Вие трябва да разработите и HACCP (Хасеп) план в случай, че все още нямате такъв.

Трябва да се направи НАССР анализ на контролните критични точки в едно със система за самоконтрол.

Разработване на документация описваща възможните опасности, процедурите по следене и справяне с възникналите предизвикателства. 

Тъй като всеки обект е индивидуален, затова и не може да се определи конкретна цена на услугата.

Моля попълнете контактната форма или се свържете на телефон О889588533 за да обсъдим възможните решения.

КОНТАКТНА ФОРМА

Задайте въпрос или попълнете формата за безпатен тест на програмата. (Програмата работи на база Excel 2010 или по-висока версия. За целта  Вие или ние трябва да пуснем работата с макроси и да се направят настройките. Новите настройки няма да повлияят на досегашната и бъдещата работа на Вашия Excel)

Адрес

Телбро ЕООД
ул.Панайот Волов 55                     
Плевен

Контакти

e-mail: info(at)telbro.bg                  
Телефон: +359 (О) 889 588 533