Демо Версия
изчислява 2 - номера
500 – реда разговориБезплатна
Изчислява до 500 – номера
150 000 – реда разговори

Общи условия - Активиране на софтуера - Открити грешки във фактурите - Тарифни планове - Цени и услуги
Софтуера е предназначен за Бизнес абонати на Mtel и работи само с Excel 2007 и 2010, като изчислява всички национални и международни разговори. Тарифните планове, които се сравняват са: Mtel - Business Class, Business Line Globul - Biz Time, Business Master, Vivacom - Profi, Infinity, Mega Biz

Изготвяме индивидуални бизнес задачи на Excel продиктувани от нуждите на клиента. Разполагаме със софтуер, който заключва хардуерно таблиците на Excel към ползващия ги компютър. В случай че някой копира файла на друг компютър, файлът няма да се отвори докато не получи нов код от нас. За нуждите на данъчна администрация предлагаме софтуер, който обобщава различни справки от програмния продукт МАТЕУС.