КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

ceibgКонсултантите от Телбро, прилагайки методите на международната организация – „Society of Telecommunications Consultants (STC)“ www.sctcconsultants.org, направиха цялостен одит на разходите за мобилни комуникации, фиксирана телефония и интернет. Те умело съчетаха предложенията на телефонните компании с действителния ни трафик. Така успяхме да изключим ненужни услуги и да оптимизираме разходите си.
Софтуера за анализ на предложенията и преизчисляване на фактурите на бизнес абонати на мобилни оператори показва ясно какво трябва да направим за да намалим сметката си без да ограничаваме телекомуникационният ни трафик. В нашият случай намалението на сметката ни за фиксирана телефония и интернет е в размер на 65%.
Във връзка с гореизложеното препоръчваме фирма Телбро за ваш партньор при избора на телекомуникационни доставчици.

22.05.2014г.