Оприспринт

optisprintОптиспринт ООД
Като пазарен лидер в региона на Плевен на интернет услуги и телевизия, групата ни трябваше да вземе решение с кой телеком да работи. След дълги преговори с телекомите и вътрешни разногласия във фирмата решихме да използваме независим телеком консултант в лицето на фирма Телбро. Анализа и препоръките относно офертите на база нашия трафик ни помогнаха по-ясно да разберем каква е реалната ситуация с предоставените оферти и така да направим правилният избор.

След подписването на договора ползваме Телбро ЕООД за анализ на фактурите ни за грешки относно подписаните клаузи и отстъпки по сключения договор. Това ни гарантира сигурност, че това което сме подписали в договора реално го получаваме отразено във фактурите.

Във връзка с гореизложеното препоръчваме да ползвате Телбро ЕООД, като независим консултант относно договарянето, оценката на офертите и спазването на договореностите с телекомите.