Услуги

serviceВ повечето компании телекомуникационните разходи са едни от големите оперативни разходи и както може да се очаква тези пари трябва да се оптимизират. Проблема е, че е трудно да се определи точно колко пари и защо – тъй като информацията е разпределена в сложно направени фактури, разпределени на много листове.

Как го правим?

Нашата основна цел е да намалим телеком разходите на нашите клиенти. Работим като неутрална трета страна представлявайки интересите им за телеком оптимизация. Финансираме бизнеса си чрез споделяне на спестяванията 50/50 за срока на договора с телекомите и не получаваме възнаграждение от доставчиците на услуги. Този принцип на работа е възприет от световната организация на телеком консултантите от 1976г. насам. Повече за световната организация на телком консултантите може да прочетете на следния адрес: www.stcconsultants.org и както се казва грешките във фактурите на телекомите не са български патент.

Анализираме телеком разходите на три етапа:

Първи етап: Преглеждаме телеком фактури на клиента и сравняваме тяхната достоверност със сключените договори, като се търсят грешки. При откриване на грешка се документира и се отправя претенция към доставчика на услугата, а ние получаваме еднократно плащане според правилото (получаваме половината).

Втори етап: Вие водите преговори с телекомите с помоща на софтуера или без него. Когато решите че това са ви възможностите ни се обаждате. Всичко допълнително, което постигнем го делим 50/50 за срока на договора с телекома. Изготвя се доклад в който препоръчваме най-доброто решение. Плащането по тази точка започва след като започнат спестяванията.

Трети етап: Прави се преглед на техническата инфраструктура за допълнителни икономии. Често пъти се случва да се намерят линии, които не се използват и са с нулева употреба или комуникационни връзки, които не са нужни. Това също води до икономии.

Преминаването на тези три етапа ние наричаме оптимизация на телеком разходите и в 90% от случаите ги намаляваме от 20 до 50% често без дори да се налага да се сменя доставчика.

„Телбро” печели доверие благодарение на безпристрастния анализ на телекомуникационния пазар направен според изискванията на клиента. Приемайки анализа и препоръките на хора, които познават този бизнес Вие може да направите правилния избор без да отделяте време и енергия за договаряне с телеком доставчици, като през това време сте съсредоточени към основния си бизнес.

- цялостен анализ на 1 факура с данни от 1 фактура на клиента
- до 50 номера – 50лв.
- от 51 до 100 номера – 90лв.
- oт 101 до 200 номера – 150лв.
- За изчисление на национални и международни разговори с данни на клиента от 1 фактура – 20лв.

Посочените цени са без ДДС.

Начин на плащане:
по банков път
Банка: ПИБ
IBAN: BG73 FINV 9150 1004 4922 06
BIC: FINV BGSF